top of page

17
18
19
November

2017

Screenshot 2021-01-22 at 16.38.07.png

Archives  2017   

Body Democracy  //  Democratic Body
somatic learning•social interaction•collective being•

Sven Kocar

Teacher 1

Gal Naor

Teacher 1

Gabriele M. Franzen

Teacher 1

Shannon Cooney

Teacher 1

Heike Kuhlmann

Teacher 1

Juerg A. Roffler

Teacher 1

Sven Kocar

Teacher 1

for and by everyone

Teacher 1

Mariana Lo Sasso

Teacher 1

Heike Kuhlmann

Teacher 1

Heike Kuhlmann

Teacher 1

Gabriele M. Franzen

Teacher 1

Sven Kocar

Teacher 1

Jana Schildt

Teacher 1

Susanne Martin

Teacher 1

Moderation: Thomas Kampe

Teacher 1

Katja Münker

Teacher 1

Undine Eberlein

Teacher 1

Walli Höfinger

Teacher 1

Nina Wehnert

Teacher 1

Kai Ehrhardt

Teacher 1

Andrea Keiz

Teacher 1

Thomas Kampe

Teacher 1

David Bloom

Teacher 1

Thomas Kampe

Teacher 1

Elske Seidel

Teacher 1

Marion Evers

Teacher 1

Gabriele Brandstetter

Teacher 1

Andrea Keiz

Teacher 1

Christiane Hommelsheim

Teacher 1

Juerg A. Roffler

Teacher 1

Nina Wehnert

Teacher 1

Gal Naor

Teacher 1

bottom of page